Visai ne dėkui autobuso Nr. 756 vairuotojui

Trumpa techninė įžanga

Vilniuje važinėja nemažai Volvo 7700 markės autobusų. Tai tokie pilki ir kietomis
sėdynėmis autobusai.
Šiuose autobusuose yra daug neblogų dalykų – langai, variklis, ratai. Bet vienas dalykas
yra  ypatingai svarbus keleivių saugumu besirūpinančiam autobuso vadeliotojui –
važiavimo atidarytomis durimis blokavimo sistema, neleidžianti pajudėti autobusui iš
vietos, jeigu durys neuždarytos.
Tie, kas yra važiavę tokiais autobusais, tikrai yra girdėję į avies bliovimą panašų garsą
beee beee beee beee, trumpam pasigirstantį pajudant iš stotelės. Taigi, jei pasigirsta toks
garsas, reiškia, kad autobusas pajudėjo neuždarytomis durimis, o ta sistema tuomet arba
neveikia, arba yra išjungta. Pirmuoju atveju tai yra gedimas, kuris turi būti pašalintas,
antruoju – idioto, sėdinčio už vairo, veiksmas (vairuotoją, kuris užsiima tokiomis
nesąmonėmis, galima vadinti ne vien idiotu, bet ir negudriu, neprotingu, nemąstančiu,
neatsargiu ir kitais gražiais bei negražiais epitetais).
Keleiviui ne taip paprasta matyti, ar išjungta ši sistema – jos išjungimo mygtukas yra
vairuotojo kairėje pusėje, tarp vairuotojo ir lango. Išjungimo funkcija įprastai skirta tam, kad
sugedus durims, autobusas galėtų nuvažiuoti į remonto vietą.
Yra net galimybė plombuoti šio mygtuko dangtelį, kad darbščios vairuotojo rankos
negalėtų jo paliesti, bet… kam gi rūpi tie plombavimai 🙂

Techninės įžangos pabaiga.

***

Lyrinė įžanga

Gražią balandžio 14-osios pavakarę važiavau 35 maršruto autobusu, kurio garažinis
numeris 756.
Šis autobusas kiekvienoje stotelėje kaskart pajudėdavo vos pradėjus užsidarinėti durims ir,
iki pilnai joms užsidarant, nuvažiuodavo kokius 3-5 metrus (su rulete nematavau, todėl tai
tik bendras įspūdis sėdint autobuse).
Teko skubiai ieškoti, kur įsitverti, kai vos bepradedant užsiverti durims, autobusas
šoktelėjo į priekį. Vos neišdribau lauk.
Paskutinėje stotelėje priėjau ir paklausiau vairuotojo, kodėl jis dirba išjungęs šią sistemą.

Lyrinės įžangos pabaiga.

***

Laiškas vairuotojui

Gerbiamas autobuso Nr. 756 vairuotojau,

Aš 2016-04-14 dieną, apie 17:20 val. priėjau prie Jūsų vairuojamo autobuso kabinos ir
pasiteiravau, kodėl dirbate išjungęs važiavimo atidarytomis durimis blokavimo sistemą.
Labai Jūsų atsiprašau, kad netyčia Jus paskatinau meluoti. Nuoširdžiai tikiuosi, kad
staigus Jūsų noras eiti į tualetą nebuvo mano klausimo pasekmė, o tiesiog fiziologinių
poreikių išprovokuota dingstis baigti nepatinkantį pokalbį.
Baisiai nesmagu, kad iš pradžių teigęs, jog minima sistema neveikia ir išklojęs man, jog
autobusas apskritai yra kažkoks netvarkingas laužas neužsidarančiomis durimis, netyčia
prisiminėte, jog net nebandėte įjungti minėtos sistemos.
Gerb. vairuotojau, tai visiškai nieko baisaus. Dirbkite taip ir toliau. Kas gi gali nutikti?
Na nebent per tuos 3-5 metrus, kol važiuojate neuždarytomis durimis, gali išdribti koks 
vaikigalis ar šiaip nesugebantis tinkamai įsikabinti keleivis.
Gal tai būtų Jūsų kaimyno ar draugo sūnus ar dukra, brolis, tėvas, o gal šiaip koks
beveidis keleivis. Na, toks vienas iš minios.
Gal jis tik išsigąs, o gal turės garbės patirti kokią traumą, arba… Ne, geriau rimčiau net
fantazuoti, kas gali nutikti…
Visiškai nieko baisaus, bus gi tų keleivių, ar ne?
Visiškai nesvarbi ir ta aplinkybė, kad Volvo durys yra ne visiškai kvailos – jos, jei atsiremia
į kliūtį, „atšoka“ – pilnai atsidaro. Jei taip nutiks, autobusas tuomet judės ne tik, kad ne
visai užsidariusiomis, bet ir visiškai atsidariusiomis durimis.
O jeigu vis tik nutiks koks nelaimingas atsitikimas (nuoširdžiai linkiu, kad jis niekada
neįvyktų), galėsite taip pat, kaip ir kalbėdamas su manimi, žiūrėti nuostabos pilnomis
akimis ir nesuprasti, kur čia problema ir ką darėte ne taip. Be to, galėsite neturėti laiko
aiškintis, nes gali reikėti skubiai eiti į tualetą.
Ir drįsiu duoti patarimą – jeigu tikrai ta sistema neveikia, galima dešinę koją palaikyti ant
stabdžio pedalo iki tol, kol durys užsidarys. Tada, pajudėdamas į priekį, žymiai mažiau
rizikuosite keleivių saugumu bei savo paties laisve ir gerove.
Nepykite, jog kai kurie keleiviai rūpinasi savo ir kitų keleivių saugumu. Kiek supratau iš 
Jūsų reakcijos, tai Jums neįprasta ir nesuprantama.
Pagarbiai,
nesaugiai besijaučiantis Jūsų vairuojamo autobuso keleivis

***

Pabaiga
Naudodamasis proga labai norėčiau, jog įmonės vadovai ar bent už autobusų techninę
būklę atsakingi darbuotojai pasiklaustų šio vairuotojo apie jo vairuojamą autobusą.
Jeigu jau paprastam, pirmą kartą matomam keleiviui, jis išvardina krūvą gedimų bei
nuoskaudų dėl visokių TA-2 metu neatliktų darbų, neužsidarančių durų ir panašiai, tai kiek
gi visko privardintų techninės priežiūros specialistams?
Bijau net sužinoti, kiek ten visko sugedę – iš vis bijosiu lipti į Vilniaus autobusus…
Juokauju, žinoma, puikiai matau, kad autobusų būklė – tragiška, todėl į dalį autobusų jau ir
dabar lipu labai nenoriai.

Prieš metus savo tinklaraštyje rašiau, jog trūksta tiek nedaug – pradžiai bent tinkamo
vairuotojų požiūrio. Ir tol, kol vairuotojai sąmoningai išjunginėja esmines saugumo
sistemas, o atsakingi įmonės darbuotojai (kad ir mechanikai, kurie atsakingi už į maršrutus
išvažiuojančių autobusų būklę) bus „dėję“ ant visko ir vadovausis nuostata „ai, kaip nors
davažiuosi“, čia nepadės net ir visiškai nauji autobusai.

Pirmiausiai reikia keisti mąstymo, ar bent galvojimo organus, o ne techniką. Ar taip įvyks Vilniuje? Vis mažiau tuo tikiu.

P.S. Tiesa, norėčiau pagirti autobuso Nr. 756 vairuotoją už tai, kad jis buvo tvarkingai
apsirengęs, kalbėjo lietuviškai! iš pradžių net ir kantriai bei maloniai. Tai ne toks dažnas
atvejis, tad vairuotojas išties nusipelno ir pagyrimo.

 

Pasidalinkite:
Facebookgoogle_plus

1 comment

Comments are closed.